ОС Бакалавр

На основі ПЗСО

Скорочені програми(зарахування на 2-3 курс)

ОС Магістр

  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітні програми: "Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємства"; "Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки"; "Економічна експертиза та аудит бізнесу". Освітньо-наукова програма "Міжнародний облік")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітня програма: "Облік і правове забезпечення агропромисловго бізнесу")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітні програми: "Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємства"; "Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки"; "Економічна експертиза та аудит бізнесу". Освітньо-наукова програма "Міжнародний облік")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітні програми: "Фінанси", "Фіскальне адміністрування", "Митна справа", "Фінансовий менеджмент". Освітньо-наукова програма "Публічні фінанси")
Програма проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітні програми: "Банківська справа", "Банківський менеджмент")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітні програми: "Фінанси", "Фіскальне адміністрування", "Митна справа", "Фінансовий менеджмент". Освітньо-наукова програма "Публічні фінанси")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки" (Освітні програми: "Комп’ютерні науки", "Управління проектами")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки" (Освітні програми: "Комп’ютерні науки", "Управління проектами")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"
  ПРОГРАМА проведення ДОДАТКОВОГО вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування з "Основ економіки" для вступників, претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

За магістерськими програмами:

  • Публічне управління та адміністрування
  • Територіальне управління та місцеве самоврядування
  • Управління публічними фінансами
  • Публічне управління міжнародним співробітництвом

  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування з основ держави і права для вступників, претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

За магістерськими програмами:

  • Публічне управління та адміністрування
  • Територіальне управління та місцеве самоврядування
  • Управління публічними фінансами
  • Публічне управління міжнародним співробітництвом

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітньо-наукова програма: "Аналітична економіка")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Економіка та управління підприємством")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Економічна кібернетика")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Експертна оцінка землі та нерухомого майна")
  Program of applicants professional entrance examination for obtaining educational degree "master" speciality 051 "Economy" educational program "International Economy (English learning program)"
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітньо-професійна програма: "Міжнародна економіка")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітні програми: "Аналітична економіка"(Освітньо-наукова програма), "Економіка та управління підприємством", "Економічна кібернетика", "Експертна оцінка землі та нерухомого майна", "Міжнародна економіка")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітня програма: "Менеджмент")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітньо-наукова програма: "Міжнародний менеджмент")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітні програми: "Менеджмент", "Менеджмент закладів охорони здоров'я", "Управління персоналом")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітня програма: "Управління фінансово-економічною безпекою")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітня програма: "Бізнес-інновації") - Тернопільська бізнес-школа
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітні програм: "Менеджмент", "Менеджмент закладів охорони здоров'я", "Управління персоналом", "Управління фінансово-економічною безпекою") (Освітньо-наукова програма "Міжнародний менеджмент")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Освітні програми: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Логістика")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Освітні програми: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Логістика")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітньо-наукова програма: "Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітньо-наукова програма: "Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Освітня програма: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Освітня програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології")

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 231 "Соціальна робота" (Освітня програма: "Соціальна робота"; Освітньо-наукова програма: "Соціальна робота та соціальна політика")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 231 "Соціальна робота" (Освітня програма "Соціальна робота". Освітньо-наукова програма "Соціальна робота та соціальна політика")

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 262 "Правоохоронна діяльність" (Освітні програми: "Правоохоронна діяльність", "Економічна безпека та фінансові розслідування")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 262 "Правоохоронна діяльність" (Освітні програми: "Правоохоронна діяльність", "Економічна безпека та фінансові розслідування")

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітня програма: "Міжнародний маркетинг")
  ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітня програма: "Міжнародний бізнес")
Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітні програми: "Міжнародний бізнес", "Міжнародний маркетинг")

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

  ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр

PhD

NULL

Наші партнери