ОКР Молодший спеціаліст

 • Прийом заяв та документів на основі БЗСО (На базі 9-ти класів)

  з 01 липня до 18.00 год. 13 липня
 • Вступні іспити та співбесіди

  з 14 до 21 липня
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників

  до 12:00 23 липня
 • Виконання вимог до зарахування (подання документів про освіту)

  до 12:00 27 липня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 18:00 29 липня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

  не пізніше 1 серпня (Додаткове зарахування не пізніше 30 серпня)
 • Переведення на вакантні місця державного замовлення (у визначених випадках)

  не пізніше 6 серпня
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

  з 1 липня по 30 серпня
 • Початок прийому заяв та документів

  з 10 липня
 • Закінчення прийому заяв та документів для осіб які користуються спеціальними умовами вступу(співбесіди, вступні іспити)

  до 18:00 22 липня
 • Закінчення прийому заяв та документів для вступників, що вступають на основі ЗНО

  до 18:00 29 липня
 • Проведення співбесід

  з 23 до 25 липня
 • Проведеня вступних іспитів

  з 23 до 28 липня
 • Оприлюднення списків осіб, рекоменддованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесід

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення; подання письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

  до 18:00 3 серпня
 • Зарахування за державним замовленням вступників які були рекомендовані за результатами співбесіди та виконали вимоги до зарахування

  не пізніше 12:00 4 серпня
 • Оприлюднення рейтингового списку вступнків, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів про освіту)

  до 12:00 5 серпня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 6 серпня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

  не пізніше 16 серпня(Додаткове зарахування до 30 вересня)
 • Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб(у встановлених випадках)

  до 12:00 5 серпня
 • Початок прийому заяв та документів

  з 01 липня
 • Закінчення прийому заяв та документів для осіб які вступають за державним замовленням

  до 18:00 1 серпня
 • Закінчення прийому заяв та документів для вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

  до 18:00 14 серпня
 • Вступні іспити для осіб які вступають за державним замовленням

  з 2 до 7 серпня
 • Вступні іспити для вступників які вступають за кошти фізичних або юридични осіб

  з 2 до 16 серпня
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

  не пізніше 12:00 18 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення

  до 12:00 22 серпня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 23 серпня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня

ОС Молодший бакалавр

 • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

  з 01 липня
 • Прийом заяв і документів

  з 10 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

  до 18:00 16 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

  до 18:00 22 липня
 • Проведення творчих конкурсів

  5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
  15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
 • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

  не пізніше 12:00 20 липня
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

  не пізніше 10:00 22 липня
 • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

  не пізніше 15:00 22 липня
 • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

  не пізніше 18:00 26 липня
 • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

  до 18:00 31 липня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня
 • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 9 серпня
 • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

  не раніше 12:00 1 серпня
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

  з 01 липня
 • Прийом заяв і документів

  з 10 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

  до 18:00 16 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

  до 18:00 22 липня
 • Проведення творчих конкурсів

  5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
  15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
 • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

  не пізніше 12:00 20 липня
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

  не пізніше 10:00 22 липня
 • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

  не пізніше 15:00 22 липня
 • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

  не пізніше 18:00 26 липня
 • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

  до 18:00 31 липня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня
 • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 9 серпня
 • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

  не раніше 12:00 1 серпня
 • Прийом заяв та документів вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

  Проходить в декілька сесій
  з 10 липня до 31 липня
  з 1 серпня до 21 серпня
  з 22 серпня до 20 вересня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 листопада

ОС Бакалавр

 • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

  з 01 липня
 • Прийом заяв і документів

  з 10 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

  до 18:00 16 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

  до 18:00 22 липня
 • Проведення творчих конкурсів

  5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
  15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
 • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

  не пізніше 12:00 20 липня
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

  не пізніше 10:00 22 липня
 • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

  не пізніше 15:00 22 липня
 • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

  не пізніше 18:00 26 липня
 • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

  до 18:00 31 липня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня
 • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 9 серпня
 • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

  не раніше 12:00 1 серпня
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

  з 01 липня
 • Прийом заяв і документів

  з 10 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

  до 18:00 16 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

  до 18:00 22 липня
 • Проведення творчих конкурсів

  5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
  15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
 • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

  не пізніше 12:00 20 липня
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

  не пізніше 10:00 22 липня
 • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

  не пізніше 15:00 22 липня
 • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

  не пізніше 18:00 26 липня
 • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

  до 18:00 31 липня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  не пізніше 12:00 1 серпня
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня
 • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 9 серпня
 • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

  не раніше 12:00 1 серпня
 • Прийом заяв та документів вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

  Проходить в декілька сесій
  з 10 липня до 31 липня
  з 1 серпня до 21 серпня
  з 22 серпня до 20 вересня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 30 листопада

ОС Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 • Початок прийому заяв і документів

  10 липня
 • Завершення прийому заяв і документів

  о 18.00 годині 22 липня
 • Проведення фахових вступних випробуваннь

  з 23 до 30 липня
 • Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюється

  не пізніше 01 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

  до 18.00 години 06 серпня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  до 12.00 години 7 серпня
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 01 жовтня

ОС Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 • Початок прийому заяв і документів

  02 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів на місця державного замовлення

  о 18.00 годині 22 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  20 вересня

  окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» -

  до 17.00 год 25 листопада
 • Проведення фахових вступних випробуваннь на місця державного замовлення

  з 23 до 30 липня
 • Проведення фахових вступних випробуваннь на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  з 02 липня до 25 вересня

  окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» –

  з 02 липня до 27 листопада
 • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

  01 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

  до 18.00 години 06 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  до 18.00 години 18 серпня
  додаткова сесія до 18.00 години 27 вересня
 • Зарахування вступників за державним замовленням

  до 12.00 години 07 серпня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 30 вересня

  окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» –

  30 листопада

ОС Магістр

 • Прийом заяв і документів

  з 02 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на місця державного замовлення за денною та заочною формою здобуття освіти

  до 18:00 27 липня
 • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб

  за денною формою навчання - до 20 вересня
  за заочною формою навчання - до 17:00 25 листопада
 • Проведення вступних іспитів

  з 02 до 31 липня на місця державного замовлення
  з 02 липня до 28 листопада на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
 • Оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування

  до 01 серпня включно
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування

  на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня
  за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00 години 18 серпня
  додаткова сесія до 18.00 години 30 вересня
 • Зарахування вступників

  за державним замовленням до 12.00 години 07 серпня
  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою не пізніше 1 жовтня
  за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада
 • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників

  від 13 травня до 18.00 03 червня
 • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

  13 травня та закінчується 31 травня
 • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документів про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

  від 17 червня до 25 червня
 • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

  від 10 липня до 23 липня для
 • Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

  2 липня

  (додаткова сесія проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

 • Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вже склали єдиний вступний іспит

  з 12 липня до 26 липня включно
 • Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням

  до 5 серпня
 • Виконання вимог до зарахування

  до 18.00 10 серпня
 • Видання наказу про зарахування за державним замовленням

  до 12.00 11 серпня
 • Видання наказу про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 30 листопада
 • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників

  від 13 травня до 18.00 03 червня
 • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

  від 13 до 31 травня
 • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документів про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

  від 17 до 25 червня
 • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

  від 10 до 23 липня
 • Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та вступних іспитів в Університеті у визначених випадках

  2 липня

  (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

 • Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та вступних іспитів в Університеті у визначених випадках

  4 липня

  (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

 • Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

  з 12 липня по 26 липня
 • Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням

  до 5 серпня
 • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів та освіту та оригіналів екзаменаційного листка ЄВІ та ЄФВВ)

  до 18.00 10 серпня
 • Наказ про зарахування за державним замовленням видається

  до 12.00 11 серпня
 • Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 15 серпня

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

028 Менеджмент соціокулькурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кіберпезпека
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносии

 • Початок прийому заяв і документів

  02 липня
 • Закінчення прийому заяв та документів

  за денною формою – 20 вересня,
  за заочною формою – до 17.00 год. 25 листопада
 • Вступні іспити на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  з 02 липня до 28 листопада
 • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  за денною формою не пізніше 1 жовтня
  за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада

PhD

NULL

Наші партнери