ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
ВИТЯГ з УМОВ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в ТНЕУ

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ПЗСО

СПІВБЕСІДА
(В РАЗІ ПОЗИТИВНОГО ВИСНОВКУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПІВБЕСІДИ РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДО ЗАРАХУВАННЯ)
ВСТУПНІ ІСПИТИ
(ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ, У РАЗІ ОТРИМАННЯ ЗА КОЖНИЙ ІСПИТ БАЛУ НЕ МЕНШЕ, НІЖ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗВО МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)
УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ В МЕЖАХ КВОТИ-1
(10% ВІД ВИДІЛЕНОГО ОБСЯГУ)
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 2019 РОКУ ТА/АБО ЗНО 2017-2019 РОКІВ У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ВИБОРОМ ВСТУПНИКА (З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТІЛЬКИ ЗНО 2018-2019 РР.))
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА В ЗОНІ АТО (УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ АТО, ЗАЛУЧЕНІ ДО АТО, ДОБРОВОЛЬЦІ АТО, ВОЛОНТЕРИ АТО) ПОСТРАЖДАЛІ УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ (КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ) ПОСТРАЖДАЛІ УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОСОБИ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ (КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ)
ЧОРНОБИЛЬЦІ З ТАКИМ ПРАВОМ (НАЯВНІСТЬ АТЕСТАТА ПРО ПЗСО З ВІДЗНАКОЮ АБО ВІДМІННИМИ ОЦІНКАМИ – 10, 11, 12 БАЛІВ) ДІТИ-СИРОТИ (ОБОЄ БАТЬКІВ ПОМЕРЛИ АБО ЗАГИНУЛИ) ДІТИ-СИРОТИ (ОБОЄ БАТЬКІВ ПОМЕРЛИ АБО ЗАГИНУЛИ)
ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
ОСОБИ З ЇХ ЧИСЛА (НЕ СТАРШЕ 23 РОКІВ НА ДАТУ ВСТУПУ) ОСОБИ З ЇХ ЧИСЛА (НЕ СТАРШЕ 23 РОКІВ НА ДАТУ ВСТУПУ)
ОСОБИ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В 2019 Р. В ЗНО ЧЕРЕЗ НЕМОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) УМОВ ОСОБИ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В 2019 Р. В ЗНО ЧЕРЕЗ НЕМОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) УМОВ
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ, НЕСПРО­МОЖНІ ВІДВІДУВАТИ ЗАКЛАД ОСВІТИ (ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ) ОСОБИ, ЯКІ В 2019 Р. НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ЗНО ЧЕРЕЗ НАЯВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБИ, ЯКІ В 2019 Р. НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ЗНО ЧЕРЕЗ НАЯВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ ОСОБИ, ЗВІЛЬНЕНІ (ДЕМОБІЛІЗОВАНІ) З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПОЧИНАЮЧИ З 01 ГРУДНЯ 2018 РОКУ ВКЛЮЧНО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ В РІК ВСТУПУ ЗДОБУЛИ ПЗСО ЗА КОРДОНОМ (БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЛИШЕ В РАЗІ ВСТУПУ ТІЛЬКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ
У РАЗІ НЕЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ, МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАДАХ ВІДПОВІДНО ДО КОНКУРСНОГО БАЛУ

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЩОДО ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР» ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА ОСНОВІ ПЗСО – ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
(ПРИ ЗАРАХУВАННІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОПЛАТУ)
ПОСЛІДОВНІСТЬ (КАТЕГОРІЯ) ПЕРЕВЕДЕННЯ
ДІТИ ІЗ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПРОПАЛИХ БЕЗВІСТІ, ПОМЕРЛИХ ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ АБО КАЛІЦТВА) ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (ЗАЛУЧЕНИХ ДО АТО, ДОБРОВОЛЬЦІВ АТО, ВОЛОНТЕРІВ В АТО, УЧАСНИКІВ АТО, УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ): Перша категорія переведення
(незалежно від конкурсного бала)
ДІТИ, ОДИН З БАТЬКІВ ЯКИХ ПОМЕР ВНАСЛІДОК ЗАХВОРЮВАННЯ, ОДЕРЖАНОГО В ПЕРІОД УЧАСТІ В АТО (ООС)
ДІТИ ЗАГИБЛИХ (ПРОПАЛИХ БЕЗВІСТІ, ПОМЕРЛИХ ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ АБО КАЛІЦТВА, А ТАКОЖ ЗАХВОРЮВАННЯ) УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ
ОСОБИ, ОДИН З БАТЬКІВ (УСИНОВЛЮВАЧІВ) ЯКИХ Є ЗАГИБЛИМ (БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ПРИ ВИКОНАННІ ОБОВ’ЯЗКІВ
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ ГРУП ТА ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ, ЯКИМ НЕ ПРОТИПОКАЗАНЕ НАВЧАННЯ ЗА ОБРАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ Друга категорія переведення
(у разі, якщо конкурсний бал менший від прохідного не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей «Екологія», «Системний аналіз»; «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Геодезія і землеустрій». «Агрономія»)
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ЧИСЛА «ЧОРНОБИЛЬЦІВ» (КАТЕГОРІЯ 1) ТА ОСОБИ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЛИ В ЗОНІ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ (КАТЕГОРІЯ 2)
ДІТИ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ
ШАХТАРІ ЗІ СТАЖЕМ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШЕ 3 РОКІВ
ОСОБИ, БАТЬКИ ЯКИХ Є ШАХТАРЯМИ ЗІ СТАЖЕМ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШЕ 15 РОКІВ (ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ПЗСО)
ОСОБИ, БАТЬКИ ЯКИХ БУЛИ ШАХТАРЯМИ І ЗАГИНУЛИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ЧИ СТАЛИ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ ГРУПИ (ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ПЗСО)
ОСОБИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ І НЕ БУЛИ ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (СПІВБЕСІДА, ВСТУПНІ ІСПИТИ, КВОТА-1)
ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ Третя категорія переведення
(у разі, якщо конкурсний бал менший від прохідного не більше ніж на 15 балів тільки для спеціальностей «Екологія», «Системний аналіз»; «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Геодезія і землеустрій», «Агрономія»)
ДІТИ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ (П’ЯТЬ І БІЛЬШЕ ДІТЕЙ)
ОСОБИ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА («ЕКОЛОГІЯ», «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»; «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ», «ГЕОДЕЗІЯ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ», «АГРОНОМІЯ») Четверта категорія переведення
(в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення)
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ НЕПЕРЕВЕДЕНИХ ОСІБ ПОПЕРЕДНЬОЇ КАТЕГОРІЇ АБО В РАЗІ ЇХ ПИСЬМОВОЇ ВІДМОВИ ВІД ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА В ПОСЛІДОВНОСТІ ВІД ВИЩОГО ДО НИЖЧОГО МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Сільський коефіцієнт (СК)

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

Довідка про реєстрацію місця проживання особи

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та поживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Наші партнери