До початку реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

0

Днів

0

Годин

0

Хвилин

0

Секунд
До початку реєстрації електронних кабінетів вступника

0

Днів

0

Годин

0

Хвилин

0

Секунд
До початку прийому заяв

0

Днів

0

Годин

0

Хвилин

0

Секунд

Ліцензія та сертифікати

Ліцензія ТНЕУ
Відомості про право здійснення освітньої діяльності
Актуальна інформація з Реєстру суб`єктів освітньої діяльності - ТНЕУ (повний перелік)
Сертифікати про акредитацію Тернопільського національного економічного університету ОС "Бакалавр"
Сертифікати про акредитацію Тернопільського національного економічного університету ОС "Магістр"
Сертифікати про акредитацію Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Вінницького коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Чортківського коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету
Сертифікат про акредитацію Єреванського навчально-наукового інституту Тернопільського національного економічного університету
Сертифікат про акредитацію Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Сертифікат про акредитацію Свалявської філії Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Луцької філії Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету
Сертифікати про акредитацію Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету

Рішення приймальної комісії

Положення

Графік прийому вступників членами приймальної комісії ТНЕУ
Положення про організацію роботи апеляційної комісії Тернопільського національного економічного університету під час проведення вступних випробувань у 2019 році
Правила прийому слухачів на підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства відділу по роботі з іноземними студентами Тернопільського національного економічного університету в 2019 році
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до Тернопільського національного економічного університету у 2019 році
Положення про приймальну комісію Тернопільського національного економічного університету
Положення про приймальну комісію Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ
Положення про приймальну комісію Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ
Положення про приймальну комісію Чортківського коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ
Положення про регіональну олімпіаду
Положення про Всеукраїнську олімпіаду
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в ТНЕУ

Бюджетні пропозиції

 • (017) Фізична культура і спорт 
 • (028) Менеджмент соціокультурної діяльності 
 • (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
 • (051) Економіка 
 • (052) Політологія 
 • (053) Психологія 
 • (071) Облік і оподаткування 
 • (072) Фінанси, банківська справа та страхування 
 • (073) Менеджмент 
 • (075) Маркетинг 
 • (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 • (081) Право 
 • (101) Екологія 
 • (121) Інженерія програмного забезпечення 
 • (122) Комп’ютерні науки 
 • (123) Комп’ютерна інженерія 
 • (124) Системний аналіз 
 • (125) Кібербезпека 
 • (126) Інформаційні системи та технології 
 • (151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
 • (193) Геодезія та землеустрій 
 • (201) Агрономія 
 • (231) Соціальна робота 
 • (232) Соціальне забезпечення 
 • (241) Готельно-ресторанна справа 
 • (242) Туризм 
 • (281) Публічне управління та адміністрування  
 • (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
 • (292) Міжнародні економічні відносини 
 • (293) Міжнародне право 
 • Небюджетні пропозиції

  Калькулятор конкурсного балу

  Українська мова та література

  Value: 100/200

  Предмет 2

  Value: 100/200

  Предмет 3

  Value: 100/200

  Середній бал атестата

  Value: 100/200

  Конкурсний бал 100

  ОКР Молодший спеціаліст

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
  • військово-облікових документів;
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документів, які підтверджують право вступньтса на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • чотири конверти з марками.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  ОС Молодший бакалавр

  text

  ОС Бакалавр

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового-облікового документа (квитка або посвідчення про приписку) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодший спеціаліст);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом No 560 та наказом No 697 відповідно.

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта);
  • чотири конверти з марками;
  • медичну довідку встановленого зразка (при вступі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»);
  • копію закордонного паспорта / проїзного документа дитини – за наявності.

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або довідки Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  ОС Магістр

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового-облікового документа (квитка або посвідчення про приписку) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями, на які передбачено проходження єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту.

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом No 560 та наказом No 697 відповідно.

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами та цими Правилами випадках);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта);
  • чотири конверти з марками;
  • медичну довідку встановленого зразка (при вступі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»);
  • копію закордонного паспорта / проїзного документа дитини – за наявності.

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або довідки Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  PhD

  text

  ОКР Молодший спеціаліст

  • Прийом заяв та документів на основі БЗСО (На базі 9-ти класів)

   з 01 липня до 18.00 год. 13 липня
  • Вступні іспити та співбесіди

   з 14 до 21 липня
  • Оприлюднення рейтингового списку вступників

   до 12:00 23 липня
  • Виконання вимог до зарахування (подання документів про освіту)

   до 12:00 27 липня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 18:00 29 липня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

   не пізніше 1 серпня (Додаткове зарахування не пізніше 30 серпня)
  • Переведення на вакантні місця державного замовлення (у визначених випадках)

   не пізніше 6 серпня
  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

   з 1 липня по 30 серпня
  • Початок прийому заяв та документів

   з 10 липня
  • Закінчення прийому заяв та документів для осіб які користуються спеціальними умовами вступу(співбесіди, вступні іспити)

   до 18:00 22 липня
  • Закінчення прийому заяв та документів для вступників, що вступають на основі ЗНО

   до 18:00 29 липня
  • Проведення співбесід

   з 23 до 25 липня
  • Проведеня вступних іспитів

   з 23 до 28 липня
  • Оприлюднення списків осіб, рекоменддованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесід

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення; подання письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

   до 18:00 3 серпня
  • Зарахування за державним замовленням вступників які були рекомендовані за результатами співбесіди та виконали вимоги до зарахування

   не пізніше 12:00 4 серпня
  • Оприлюднення рейтингового списку вступнків, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів про освіту)

   до 12:00 5 серпня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 6 серпня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

   не пізніше 16 серпня(Додаткове зарахування до 30 вересня)
  • Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб(у встановлених випадках)

   до 12:00 5 серпня
  • Початок прийому заяв та документів

   з 01 липня
  • Закінчення прийому заяв та документів для осіб які вступають за державним замовленням

   до 18:00 1 серпня
  • Закінчення прийому заяв та документів для вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

   до 18:00 14 серпня
  • Вступні іспити для осіб які вступають за державним замовленням

   з 2 до 7 серпня
  • Вступні іспити для вступників які вступають за кошти фізичних або юридични осіб

   з 2 до 16 серпня
  • Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

   не пізніше 12:00 18 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення

   до 12:00 22 серпня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 23 серпня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня

  ОС Молодший бакалавр

  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

   з 01 липня
  • Прийом заяв і документів

   з 10 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

   до 18:00 16 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

   до 18:00 22 липня
  • Проведення творчих конкурсів

   5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
   15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
  • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

   не пізніше 12:00 20 липня
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

   не пізніше 10:00 22 липня
  • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

   не пізніше 15:00 22 липня
  • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

   не пізніше 18:00 26 липня
  • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

   до 18:00 31 липня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня
  • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 9 серпня
  • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

   не раніше 12:00 1 серпня
  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

   з 01 липня
  • Прийом заяв і документів

   з 10 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

   до 18:00 16 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

   до 18:00 22 липня
  • Проведення творчих конкурсів

   5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
   15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
  • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

   не пізніше 12:00 20 липня
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

   не пізніше 10:00 22 липня
  • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

   не пізніше 15:00 22 липня
  • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

   не пізніше 18:00 26 липня
  • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

   до 18:00 31 липня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня
  • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 9 серпня
  • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

   не раніше 12:00 1 серпня
  • Прийом заяв та документів вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

   Проходить в декілька сесій
   з 10 липня до 31 липня
   з 1 серпня до 21 серпня
   з 22 серпня до 20 вересня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 листопада

  ОС Бакалавр

  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

   з 01 липня
  • Прийом заяв і документів

   з 10 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

   до 18:00 16 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

   до 18:00 22 липня
  • Проведення творчих конкурсів

   5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
   15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
  • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

   не пізніше 12:00 20 липня
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

   не пізніше 10:00 22 липня
  • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

   не пізніше 15:00 22 липня
  • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

   не пізніше 18:00 26 липня
  • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

   до 18:00 31 липня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня
  • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 9 серпня
  • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

   не раніше 12:00 1 серпня
  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

   з 01 липня
  • Прийом заяв і документів

   з 10 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

   до 18:00 16 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО

   до 18:00 22 липня
  • Проведення творчих конкурсів

   5 та 10 липня - Для осіб які вступають за державним замовленням
   15 та 20 липня - Для осіб які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб
  • Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення

   не пізніше 12:00 20 липня
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; подання письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

   не пізніше 10:00 22 липня
  • Зарахування вступників, що користуються спеціальними умовами вступу за державним замовленням

   не пізніше 15:00 22 липня
  • Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

   не пізніше 18:00 26 липня
  • Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення(Подання оригіналів документів про освіту)

   до 18:00 31 липня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   не пізніше 12:00 1 серпня
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня
  • Перевдення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 9 серпня
  • Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованх для вступників, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані(закриті) конкурсні пропозиції

   не раніше 12:00 1 серпня
  • Прийом заяв та документів вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

   Проходить в декілька сесій
   з 10 липня до 31 липня
   з 1 серпня до 21 серпня
   з 22 серпня до 20 вересня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

   не пізніше 30 листопада

  ОС Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • Початок прийому заяв і документів

   10 липня
  • Завершення прийому заяв і документів

   о 18.00 годині 22 липня
  • Проведення фахових вступних випробуваннь

   з 23 до 30 липня
  • Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюється

   не пізніше 01 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

   до 18.00 години 06 серпня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   до 12.00 години 7 серпня
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   не пізніше 01 жовтня

  ОС Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • Початок прийому заяв і документів

   02 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів на місця державного замовлення

   о 18.00 годині 22 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   20 вересня

   окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» -

   до 17.00 год 25 листопада
  • Проведення фахових вступних випробуваннь на місця державного замовлення

   з 23 до 30 липня
  • Проведення фахових вступних випробуваннь на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   з 02 липня до 25 вересня

   окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» –

   з 02 липня до 27 листопада
  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

   01 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

   до 18.00 години 06 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів про освіту) вступниками які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   до 18.00 години 18 серпня
   додаткова сесія до 18.00 години 27 вересня
  • Зарахування вступників за державним замовленням

   до 12.00 години 07 серпня
  • Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   не пізніше 30 вересня

   окрім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування» –

   30 листопада

  ОС Магістр

  • Прийом заяв і документів

   з 02 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на місця державного замовлення за денною та заочною формою здобуття освіти

   до 18:00 27 липня
  • Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб

   за денною формою навчання - до 20 вересня
   за заочною формою навчання - до 17:00 25 листопада
  • Проведення вступних іспитів

   з 02 до 31 липня на місця державного замовлення
   з 02 липня до 28 листопада на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  • Оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування

   до 01 серпня включно
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів про освіту) на місця державного замовлення для осіб рекомендованих до зарахування

   на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня
   за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00 години 18 серпня
   додаткова сесія до 18.00 години 30 вересня
  • Зарахування вступників

   за державним замовленням до 12.00 години 07 серпня
   за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою не пізніше 1 жовтня
   за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада
  • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників

   від 13 травня до 18.00 03 червня
  • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

   13 травня та закінчується 31 травня
  • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документів про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

   від 17 червня до 25 червня
  • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

   від 10 липня до 23 липня для
  • Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

   2 липня

   (додаткова сесія проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

  • Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вже склали єдиний вступний іспит

   з 12 липня до 26 липня включно
  • Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням

   до 5 серпня
  • Виконання вимог до зарахування

   до 18.00 10 серпня
  • Видання наказу про зарахування за державним замовленням

   до 12.00 11 серпня
  • Видання наказу про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   не пізніше 30 листопада
  • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників

   від 13 травня до 18.00 03 червня
  • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

   від 13 до 31 травня
  • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документів про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

   від 17 до 25 червня
  • Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

   від 10 до 23 липня
  • Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та вступних іспитів в Університеті у визначених випадках

   2 липня

   (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

  • Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та вступних іспитів в Університеті у визначених випадках

   4 липня

   (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

  • Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

   з 12 липня по 26 липня
  • Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням

   до 5 серпня
  • Виконання вимог до зарахування (Подання оригіналів документів та освіту та оригіналів екзаменаційного листка ЄВІ та ЄФВВ)

   до 18.00 10 серпня
  • Наказ про зарахування за державним замовленням видається

   до 12.00 11 серпня
  • Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   не пізніше 15 серпня

  За кошти фізичних та/або юридичних осіб

  028 Менеджмент соціокулькурної діяльності
  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  051 Економіка
  053 Психологія
  071 Облік і оподаткування
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  073 Менеджмент075 Маркетинг
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  121 Інженерія програмного забезпечення
  122 Комп'ютерні науки
  123 Комп'ютерна інженерія
  124 Системний аналіз
  125 Кіберпезпека
  242 Туризм
  281 Публічне управління та адміністрування
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  292 Міжнародні економічні відносии

  • Початок прийому заяв і документів

   02 липня
  • Закінчення прийому заяв та документів

   за денною формою – 20 вересня,
   за заочною формою – до 17.00 год. 25 листопада
  • Вступні іспити на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   з 02 липня до 28 листопада
  • Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   за денною формою не пізніше 1 жовтня
   за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада

  PhD

  text

  ОКР Молодший спеціаліст

  text

  ОС Молодший бакалавр

  text

  ОС Бакалавр

  На основі ПЗСО

  Скорочені програми(зарахування на 2-3 курс)

  ОС Магістр

    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітні програми: "Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємства"; "Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки"; "Економічна експертиза та аудит бізнесу". Освітньо-наукова програма "Міжнародний облік")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітня програма: "Облік і правове забезпечення агропромисловго бізнесу")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" (Освітні програми: "Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємства"; "Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки"; "Економічна експертиза та аудит бізнесу". Освітньо-наукова програма "Міжнародний облік")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітні програми: "Фінанси", "Фіскальне адміністрування", "Митна справа", "Фінансовий менеджмент". Освітньо-наукова програма "Публічні фінанси")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітні програми: "Фінанси", "Фіскальне адміністрування", "Митна справа", "Фінансовий менеджмент". Освітньо-наукова програма "Публічні фінанси")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки" (Освітні програми: "Комп’ютерні науки", "Управління проектами")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки" (Освітні програми: "Комп’ютерні науки", "Управління проектами")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"
    ПРОГРАМА проведення ДОДАТКОВОГО вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування з "Основ економіки" для вступників, претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

  За магістерськими програмами:

  • Публічне управління та адміністрування
  • Територіальне управління та місцеве самоврядування
  • Управління публічними фінансами
  • Публічне управління міжнародним співробітництвом

    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування з основ держави і права для вступників, претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 281 "Публічне управління та адміністрування"

  За магістерськими програмами:

  • Публічне управління та адміністрування
  • Територіальне управління та місцеве самоврядування
  • Управління публічними фінансами
  • Публічне управління міжнародним співробітництвом

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітньо-наукова програма: "Аналітична економіка")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Економіка та управління підприємством")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Економічна кібернетика")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітня програма: "Експертна оцінка землі та нерухомого майна")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 051 "Економіка" (Освітні програми: "Аналітична економіка"(Освітньо-наукова програма), "Економіка та управління підприємством", "Економічна кібернетика", "Експертна оцінка землі та нерухомого майна", "Міжнародна економіка")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітня програма: "Менеджмент")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітньо-наукова програма: "Міжнародний менеджмент")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітні програми: "Менеджмент", "Менеджмент закладів охорони здоров'я", "Управління персоналом")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітня програма: "Управління фінансово-економічною безпекою")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 073 "Менеджмент" (Освітні програм: "Менеджмент", "Менеджмент закладів охорони здоров'я", "Управління персоналом", "Управління фінансово-економічною безпекою") (Освітньо-наукова програма "Міжнародний менеджмент")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Освітні програми: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Логістика")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Освітні програми: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Логістика")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітньо-наукова програма: "Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Освітньо-наукова програма: "Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Освітня програма: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Освітня програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології")

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 231 "Соціальна робота" (Освітня програма: "Соціальна робота"; Освітньо-наукова програма: "Соціальна робота та соціальна політика")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 231 "Соціальна робота" (Освітня програма "Соціальна робота". Освітньо-наукова програма "Соціальна робота та соціальна політика")

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 262 "Правоохоронна діяльність" (Освітні програми: "Правоохоронна діяльність", "Економічна безпека та фінансові розслідування")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 262 "Правоохоронна діяльність" (Освітні програми: "Правоохоронна діяльність", "Економічна безпека та фінансові розслідування")

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітня програма: "Міжнародний маркетинг")
    ПРОГРАМА проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітня програма: "Міжнародний бізнес")
  Програма проведення ДОДАТКОВОГО фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю: 292 "Міжнародні економічні відносини" (Освітні програми: "Міжнародний бізнес", "Міжнародний маркетинг")

  ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Для вступу на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст":

    ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької) для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

  Критерії оцінювання рівня знань вступників на фаховому вступному випробуванні для претендентів на здобуття освітього ступеня магістр

  PhD

  text
  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
  ВИТЯГ з УМОВ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

  СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ПЗСО

  СПІВБЕСІДА
  (В РАЗІ ПОЗИТИВНОГО ВИСНОВКУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПІВБЕСІДИ РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДО ЗАРАХУВАННЯ)
  ВСТУПНІ ІСПИТИ
  (ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ, У РАЗІ ОТРИМАННЯ ЗА КОЖНИЙ ІСПИТ БАЛУ НЕ МЕНШЕ, НІЖ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗВО МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)
  УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ В МЕЖАХ КВОТИ-1
  (10% ВІД ВИДІЛЕНОГО ОБСЯГУ)
  (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 2019 РОКУ ТА/АБО ЗНО 2017-2019 РОКІВ У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ВИБОРОМ ВСТУПНИКА (З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТІЛЬКИ ЗНО 2018-2019 РР.))
  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА В ЗОНІ АТО (УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ АТО, ЗАЛУЧЕНІ ДО АТО, ДОБРОВОЛЬЦІ АТО, ВОЛОНТЕРИ АТО) ПОСТРАЖДАЛІ УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ (КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ) ПОСТРАЖДАЛІ УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОСОБИ
  З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ (КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ)
  ЧОРНОБИЛЬЦІ З ТАКИМ ПРАВОМ (НАЯВНІСТЬ АТЕСТАТА ПРО ПЗСО З ВІДЗНАКОЮ АБО ВІДМІННИМИ ОЦІНКАМИ – 10, 11, 12 БАЛІВ) ДІТИ-СИРОТИ (ОБОЄ БАТЬКІВ ПОМЕРЛИ АБО ЗАГИНУЛИ) ДІТИ-СИРОТИ (ОБОЄ БАТЬКІВ ПОМЕРЛИ АБО ЗАГИНУЛИ)
  ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  ОСОБИ З ЇХ ЧИСЛА (НЕ СТАРШЕ 23 РОКІВ НА ДАТУ ВСТУПУ) ОСОБИ З ЇХ ЧИСЛА (НЕ СТАРШЕ 23 РОКІВ НА ДАТУ ВСТУПУ)
  ОСОБИ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В 2019 Р. В ЗНО ЧЕРЕЗ НЕМОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) УМОВ ОСОБИ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В 2019 Р. В ЗНО ЧЕРЕЗ НЕМОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) УМОВ
  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ, НЕСПРО­МОЖНІ ВІДВІДУВАТИ ЗАКЛАД ОСВІТИ (ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ) ОСОБИ, ЯКІ В 2019 Р. НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ЗНО ЧЕРЕЗ НАЯВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБИ, ЯКІ В 2019 Р. НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ЗНО ЧЕРЕЗ НАЯВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ
  ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ ОСОБИ, ЗВІЛЬНЕНІ (ДЕМОБІЛІЗОВАНІ) З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПОЧИНАЮЧИ З 01 ГРУДНЯ 2018 РОКУ ВКЛЮЧНО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ
  ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ В РІК ВСТУПУ ЗДОБУЛИ ПЗСО ЗА КОРДОНОМ (БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЛИШЕ В РАЗІ ВСТУПУ ТІЛЬКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)
  ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ
  У РАЗІ НЕЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ, МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАДАХ ВІДПОВІДНО ДО КОНКУРСНОГО БАЛУ

  СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЩОДО ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР» ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА ОСНОВІ ПЗСО – ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

  ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
  (ПРИ ЗАРАХУВАННІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОПЛАТУ)
  ПОСЛІДОВНІСТЬ (КАТЕГОРІЯ) ПЕРЕВЕДЕННЯ
  ДІТИ ІЗ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПРОПАЛИХ БЕЗВІСТІ, ПОМЕРЛИХ ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ АБО КАЛІЦТВА) ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (ЗАЛУЧЕНИХ ДО АТО, ДОБРОВОЛЬЦІВ АТО, ВОЛОНТЕРІВ В АТО, УЧАСНИКІВ АТО, УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ): Перша категорія переведення
  (незалежно від конкурсного бала)
  ДІТИ, ОДИН З БАТЬКІВ ЯКИХ ПОМЕР ВНАСЛІДОК ЗАХВОРЮВАННЯ, ОДЕРЖАНОГО В ПЕРІОД УЧАСТІ В АТО (ООС)
  ДІТИ ЗАГИБЛИХ (ПРОПАЛИХ БЕЗВІСТІ, ПОМЕРЛИХ ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ АБО КАЛІЦТВА, А ТАКОЖ ЗАХВОРЮВАННЯ) УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ
  ОСОБИ, ОДИН З БАТЬКІВ (УСИНОВЛЮВАЧІВ) ЯКИХ Є ЗАГИБЛИМ (БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ПРИ ВИКОНАННІ ОБОВ’ЯЗКІВ
  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ ГРУП ТА ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ, ЯКИМ НЕ ПРОТИПОКАЗАНЕ НАВЧАННЯ ЗА ОБРАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ Друга категорія переведення
  (у разі, якщо конкурсний бал менший від прохідного не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей «Екологія», «Системний аналіз»; «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Геодезія і землеустрій». «Агрономія»)
  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ЧИСЛА «ЧОРНОБИЛЬЦІВ» (КАТЕГОРІЯ 1) ТА ОСОБИ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЛИ В ЗОНІ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ (КАТЕГОРІЯ 2)
  ДІТИ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ
  ШАХТАРІ ЗІ СТАЖЕМ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШЕ 3 РОКІВ
  ОСОБИ, БАТЬКИ ЯКИХ Є ШАХТАРЯМИ ЗІ СТАЖЕМ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШЕ 15 РОКІВ (ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ПЗСО)
  ОСОБИ, БАТЬКИ ЯКИХ БУЛИ ШАХТАРЯМИ І ЗАГИНУЛИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ЧИ СТАЛИ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ ГРУПИ (ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ПЗСО)
  ОСОБИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ І НЕ БУЛИ ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (СПІВБЕСІДА, ВСТУПНІ ІСПИТИ, КВОТА-1)
  ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ Третя категорія переведення
  (у разі, якщо конкурсний бал менший від прохідного не більше ніж на 15 балів тільки для спеціальностей «Екологія», «Системний аналіз»; «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Геодезія і землеустрій», «Агрономія»)
  ДІТИ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ (П’ЯТЬ І БІЛЬШЕ ДІТЕЙ)
  ОСОБИ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА («ЕКОЛОГІЯ», «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»; «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ», «ГЕОДЕЗІЯ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ», «АГРОНОМІЯ») Четверта категорія переведення
  (в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення)
  ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ НЕПЕРЕВЕДЕНИХ ОСІБ ПОПЕРЕДНЬОЇ КАТЕГОРІЇ АБО В РАЗІ ЇХ ПИСЬМОВОЇ ВІДМОВИ ВІД ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА В ПОСЛІДОВНОСТІ ВІД ВИЩОГО ДО НИЖЧОГО МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ
  ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

  Сільський коефіцієнт (СК)

  СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках;

  Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

  Довідка про реєстрацію місця проживання особи

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та поживають у селі без реєстрації не застосовується.

  Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  ОКР Молодший спеціаліст

  text

  ОС Молодший бакалавр

  text

  ОС Бакалавр

  text

  ОС Магістр

  text

  PhD

  text

  Наші партнери